Menu

× Close

Algemene Voorwaarden N.L. van Geest B.V. (Amaranth-Amaryllis webshop)

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van amaranth-amaryllis.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen, tenzij anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen geldende prijzen zoals op het moment van aflevering van bestelde producten gepubliceerd op websites van N.L van Geest B.V. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Betaling
Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
- iDeal (alleen in Nederland)
- creditcard (PayPal)

4. Reclames
Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.
N.L. van Geest B.V. kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door N.L. VAN GEEST B.V.. Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen. De consument heeft recht om zonder reden binnen minimaal 7 dagen af te zien van een overeenkomst. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten retour.

6. Bezorging
N.L. VAN GEEST B.V. bezorgt in Europa. Voor het verzendklaar maken en bezorgen betaalt u bezorgkosten. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens uw bestelling. De artikelen worden op vakkundige wijze ingepakt. N.L. VAN GEEST B.V. draagt geen risico voor beschadiging en verlies van goederen tijdens het transport.
Als u een bestelling ontvangt die niet voor u bestemd is, dient u N.L. VAN GEEST B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U zult de bestelling ter beschikking van N.L. VAN GEEST B.V. houden.

7. Privacy
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van amaranth-amaryllis.com. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@nlvangeest.nl . Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@nlvangeest.nl

8. Geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9. Copyright
N.L. VAN GEEST B.V. heeft het copyright op alle in deze website gebruikte teksten en fotografie. U kunt alleen gebruik maken van deze informatie na toestemming van de eigenaar.